Bio kwekerij Frank de koning

Frank de koning

Frank de Koning

Wie?

Frank de Koning werkt op biodynamische wijze, wat weer een stapje verder gaat dan biologische landbouw. Zijn biologische producten voldoen daarmee aan het internationale Demeter-label. Dat wil zeggen dat de biodiversiteit in de grond en de natuurlijke samenwerking tussen planten en insecten een prominentere rol spelen en er niet wordt ‘ingegrepen’ met (biologische) gewasbestrijdingsmiddelen. Franks bio kwekerij is daarmee het grootste biologisch-dynamische glastuinbouwbedrijf in Nederland.

Het verhaal

Frank hangt hierin de leer van Rudolf Steiner aan, die er vanuit gaat dat planten op natuurlijke basis groeien en er sprake is van een evenwichtige balans tussen natuur, dier en de kosmos. Er wordt gekeken naar de inzet van preparaten, biodiversiteit, natuurkracht, de vier elementen en zo veel mogelijk naleving van een gesloten kringloop.

De vier teeltlocaties van Frank de Koning bevinden zich in Brielle en Tinte. Hier wordt in de volle grond geteeld en wordt er geen kunstmatig licht gebruikt. Alles begint bij de bodem, volgens Frank. Een sterke plant is minder vatbaar voor schimmels en ziektes, waardoor ingrijpen door de teler veel minder nodig is. De bodem wordt daarom zo veel mogelijk met rust gelaten. In de winter, als de kas leeg is, wordt de bodem verrijkt met biologische compost. De compost wordt door een grote hoeveelheid wormen en andere bodeminsecten ondergewerkt, waardoor de bodem een kruimige structuur heeft met veel lucht, een goed watervasthoudend vermogen heeft en rijk is aan organische stof.

De producten die Frank de Koning teelt zijn op dit moment vooral komkommers, aubergines en verschillende soorten tomaten en paprika’s. De Wilde Mix tomaatjes die je in onze schappen terug vindt, maar ook de heerlijk ruikende trostomaten zijn het vruchtbare resultaat van Frank’s liefdevolle inspanning. Het is juist de  geur van de trostomaten, die weer bepaalde plagen van de paprika afschrikt. Door het relatief brede assortiment aan producten wordt er evenwicht in de kas bereikt. Zo is aubergine een goede gastheer voor diverse luisbestrijders en wordt deze om die reden naast de paprika geplant.

Ook de mussen die in kolonies in Franks kassen leven dragen een steentje bij, door onder andere rupsen en pissebedden op te ruimen. Maar ook buiten de kassen gaat de biodiversiteit door, doordat buiten de kassen stroken zijn ingezaaid met inheemse bloemen. De insecten die deze bloemen aantrekken helpen bij het beheersen van bijvoorbeeld luizen en witte vlieg.

Zo ontstaat er een ideale omgeving voor het biodynamisch telen, waardoor er sterke en weerbare gewassen ontstaan die ontwikkeld zijn op basis van natuurlijke kringlopen. Leuk om even bij stil te staan als je jouw biologische groenten van Frank de Koning verwerkt in jouw gerechten. De rijke smaak spreekt dan niet alleen voor zich, maar representeert ook de toekomst van onze mooie aarde.

Volg Ons

Wil je echt niks missen?
Ontvang onze nieuwsbrief!