Hoeve Rust-hoff

Jeroen & Gusta van der Kooij

Jeroen en Gusta van der Kooij

Wie?

Hoeve Rust-hoff is de biologische zuivelboerderij van Jeroen Van der Kooij en zijn vrouw Gusta. De boerderij beslaat 90 hectare grasland waarop 60 koeien, 50 ossen en zo’n 35 jonge dieren van het oer-Hollandse koeienras de Blaarkop grazen. Jeroen en Gusta vormen de 6e generatie boerenfamilie.

Het verhaal

Sinds november 2020 zijn het product en de productie afgestemd op de consumentenmarkt en kan de door Jeroen en Gusta beoogde kwaliteit behaald worden. Naast de biologische volle melk en yoghurt kun je bij familie Van der Kooij terecht voor biologisch rundvlees.

Hoeve Rust-hoff is een bedrijf waar de natuur leidend is. De missie is om goed te zorgen voor de koeien, het land, maar ook voor weidevogels, bijen en andere insecten. Jeroen en Gusta werken daarom vanuit biologische principes en doen waar het kan een stapje extra.

De koeien hebben een vrij leven bij Jeroen en Gusta. Ze krijgen de ruimte en bepalen in het weideseizoen zelf of ze binnen of buiten willen zijn en wanneer ze gemolken worden. Zij eten gras dat op het land groeit met soms wat geplette granen als extraatje. De melkproductie is daardoor niet heel hoog; ongeveer 5000 liter per koe per jaar. Dit komt omdat de koeien niet door hard voeren tot een hoge productie gedwongen. Daartegenover staat dat de koeien geschikt zijn als melkkoe, vleeskoe en de huiden worden gelooid om er onder andere tassen van te maken.

De ossen zijn als mannelijk kalf op de boerderij geboren. Zij krijgen de tijd en ruimte om te groeien tot ze rijp zijn voor de slacht. Op een biologische boerderij zoals Hoeve Rust-hoff duurt dat gemiddeld 2,5 tot 3 jaar.

lopen zodra het land het toelaat in het natuurgebied rondom de boerderij en mogen in de winter in de potstal verblijven. Lekker in het strooisel. Soms is dat riet, soms oude grasbalen, naar een circulair principe, waarbij puur natuur hoog in het vaandel staat. Dat wil zeggen: geen kunstmest, geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen preventieve antibiotica.

De mest van de biologische koeien bevordert het bodemleven, de vruchtbaarheid en biodiversiteit.

Weidevogels krijgen alle ruimte. De koeien grazen niet waar de vogels nestelen, zelfs als daardoor gewacht moet worden met het maaien van gras.

Samen met de beheerders van Natuurmonumenten wordt in het voorjaar gekeken waar de koeien wél kunnen grazen en waar eventueel gemaaid kan worden zonder de weidevogels te storen.

Volg Ons

Wil je echt niks missen?
Ontvang onze nieuwsbrief!